Rekrutacja

Zasady rekrutacji Dzieci do Niepublicznego Przedszkola Bratek

 

Wydawanie i przyjmowanie kart przyjęcia do przedszkola odbywa się w terminie od 1 lutego do 31 marca.

 

      1. Kryteria przyjęć dzieci do przedszkola:

  • Dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do przedszkola,
  • Dzieci w kolejności zgłoszeń,
  • Dzieci z listy rezerwowej.

      2. Dzieci z listy rezerwowej przyjmowane są w przypadku zwolnienia się miejsca w przedszkolu.

      3. W ciągu roku szkolnego dzieci mogą być przyjmowane, o ile są wolne miejsca. 

      4. Podstawą przyjęcia dziecka jest:

  • Wypełnienie karty zgłoszeniowej i dostarczenie jej do przedszkola

      5. Po zakończeniu rekrutacji dyrektor zawiadamia rodziców o przyjęciu dziecka i zaprasza na spotkanie organizacyjne.

Drodzy Rodzice przy rekrutacji pobierana jest opłata w wysokości 100,00zł, która zostanie odliczona od opłaty wrześniowej.

W przypadku rezygnacji z miejsca opłata zostaje zwrócona.

Na wszelkie pytania odpowiadamy osobiście w przedszkolu, bądź pod nr telefonu 55 232 41 08.


Pliki do pobrania