Zajęcia dodatkowe

Język angielski

W wieku przedszkolnym dzieci przyswajają najwięcej informacji, a nauka języków obcych nie stanowi dla nich problemu. Nauka języka angielskiego stymuluje rozwój inteligencji i wpływa na łatwiejsze przyswajanie języków obcych w przyszłości.

Zajęcia prowadzone w naszym przedszkolu, to przede wszystkim nauka przez ruch i zabawę. Poprzez doskonalenie umiejętności słuchania i mówienia nawet najmłodsi uczą się myśleć, postrzegać i rozumieć w tym języku, co daje im możliwość spontanicznego poznawania języka i komunikacji bez barier.

Czas trwania: Zajęcia odbywają się w każdej grupie raz w tygodniu w godz. 8:00-13:00.

 W tym czasie realizuje zarówno materiał wychowawczo-dydaktyczny jak i obcuje z dzieckiem w różnych sytuacjach dnia codziennego. Nauka j. angielskiego koncentruje się na poznawaniu słownictwa, nabywaniu umiejętności rozumienia ze słuchu i mówienia w zakresie podstawowych zwrotów i wyrażeń.

gr. I- piątek

gr. II- środa

gr. III- poniedziałek

gr. IV- czwartek

gr. V- wtorek

 

Warsztaty kulinarne

Warsztaty kulinarne obejmują cotygodniowe zajęcia, podczas których przedszkolaki przygotowują podwieczorki. Samodzielnie przygotowywanie potraw sprawia dzieciom wiele radości i zachęca do konsumpcji. Warsztaty kulinarne to doskonała okazja do zapoznania dzieci z zasadami zdrowego żywienia i wykształcenia odpowiednich nawyków, które są niezbędne w późniejszym, dorosłym życiu. W czasie zajęć dzieci poznają zasady higieny w kuchni oraz zasady bezpieczeństwa.

Czas trwania zajęć: od 15-30 min, 1 raz w tygodniu, dzieci z grupy III, IV, V

 

Rytmika

 Zajęcia rytmiczne to przede wszystkim nauka poprzez wspólną zabawę, która prowadzona jest tak aby zdobywanie wiedzy kojarzyło się dziecku  z przyjemnością. Specjalnie skonstruowane ćwiczenia wyrabiają sprawność fizyczną, oswajają z zagadnieniami muzycznymi, elementami tańca. Przedszkolaki poprawiają swoją koordynację ruchową, rozwijają pamięć słuchową i wzrokową, zyskują umiejętność pracy w grupie, a także przygotowują się do występów publicznych, dzięki czemu zyskują pewność siebie. Ponadto poznawanie nowych piosenek i układów tanecznych sprawia dzieciom wiele radości, ćwiczy pamięć i wspomaga rozwój emocjonalny. Ćwiczenia muzyczno – ruchowe odbywają się z akompaniamentem pianina.

Czas trwania: od 15-30 min, 1 raz w tygodniu

 

Religia

W naszym przedszkolu prowadzone są zajęcia z religii dla chętnych dzieci. Przeznaczone są dla dzieci 6-letnich.

Czas trwania: 30 minut, 1 raz w tygodniu.

 

Basen- Nauka pływania

Zajęcia z nauki pływania odbywają się na basenie Dolinka, przy ul. Moniuszki 25 i są prowadzone przez instruktorów ze szkoły pływania Maluchy Pływają.

Poprzez gry i zabawy dzieci zapoznają się ze środowiskiem wodnym. Dzięki temu nabierają umiejętności pływackich, swobodnie poruszają się w wodzie, przełamują wszelkie bariery lęku, wspomagają rozwój psycho – motoryczny. Zajęcia na basenie stanowią doskonałą okazję do nauczania systematyczności i dyscypliny w zajęciach sportowych. Ponadto dziecko czuje się zrelaksowane fizycznie i psychicznie, podnosi się jego odporność na infekcje, kształtuje harmonijną sylwetkę oraz cechy motoryczne tj. siłę, wytrzymałość, koordynację ruchową. Zajęcia w wodzie to znakomita zabawa, która sprzyja również działaniom w grupie rówieśniczej. Pływanie wspomaga także kształtowanie odpowiedniej postawy i wzmacnia duże grupy mięśniowe: grzbietu, klatki piersiowej, kończyn górnych i dolnych, co korzystnie wpływa na utrzymywanie prawidłowej postawy ciała.

Czas trwania: 60 min, 1 raz w tygodniu, dzieci z gr. III, IV, V

 

Warsztaty teatralne

Dziecko w wieku przedszkolnym ma naturalną potrzebę wyrażania się w różnych formach ekspresji: w mowie, ruchu, geście, rysunku, śpiewie. Z uwagi na to w przedszkolu prowadzone są zajęcia aktywizujące spontaniczną kreatywność dzieci. Zabawa w teatr może być najbardziej interesującym i wyrazistym efektem tej pracy, ujawniającym doświadczenia i osiągnięcia dzieci. Wprowadzenie dziecka w świat sztuki poprzez zabawy teatralne, przynosi im wiele korzyści: rozwija wyobraźnię, doskonali mowę, sprzyja umuzykalnianiu, rozwija płynność ruchów oraz zwiększa poczucie własnej wartości. Jest okazją do wspaniałej zabawy, dającej wiele satysfakcji.

Zajęcia odbywają się 2x w miesiącu, gr. II, III, IV, V

Edukacja Filmowa

Cykl "Filmowe przygody" prezentuje zarówno filmy krótkie, jak i długometrażowe, pochodzące z rożnych zakątków świata i dobrane tak, aby ich tematyka była bliska widzom, odpowiednia dla odbiorcy w wieku przedszkolnym.

 

dzieci z gr.  III, IV, V

 

 Tańce

Wiek przedszkolny jest jednym z najważniejszych okresów w życiu każdego człowieka. Jest to czas intensywnego rozwoju i otwarcia się dziecka na otaczającą rzeczywistość. W tańcu łatwiej można wyrazić skrywane uczucia, a ruch zastępuje słowo. Nauczanie tańca w przedszkolu polega na zaznajomieniu dziecka z muzyką i ruchem. W formie zabawy przy muzyce pokazywane są proste elementy tańca. Taka forma nauki ma na celu przygotowanie dziecka pod względem fizycznym i psychicznym do nauki trudniejszych kroków i ewentualnych choreografii.

Zajęcia odbywają się 1x w tygodniu dla wszystkich grup.