Rozkład dnia

Grupa I, II  (maluszki)

 

6:00 - 9:00 Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci

8:00 - 8:30 Czynności porządkowe, mycie rąk, śniadanie

8:30 - 9:00 Zabawy dowolne wg. zainteresowań

9:00 -10:00 Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne (aktywność umysłowa, językowa, słuchowa, matematyczna, plastyczna, techniczna, muzyczna), praca indywidualna

10:00 - 11:00 Pobyt na powietrzu (zabawy, gry terenowe, spacery), zabawy dowolne, słuchanie bajek

11:00 - 11:30 Przygotowania do II śniadania, mycie rąk, II śnaidanie

11:30 - 13:30 Leżakowanie

13:30 - 14:15 Czynności porządkowe, zabawy ruchowe, mycie rąk, obiad

14:15 - 16:30 Zabawy dowolne, gry i zabawy edukacyjne

16:30 - 17:00 Czynności porządkowe, mycie rąk, kolacja

17:00 - 17:30 Zabawy dowolne, porządkowanie sal, rozchodzenie się dzieci 

 

Grupa III, IV oraz grupa V

 

6:00 - 9:00 Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci

8:00 - 8:30 Czynności porządkowe, mycie rąk, śniadanie

8:30 - 9:00 Zabawy dowolne wg. zainteresowań

9:00 -10:00 Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne (aktywność umysłowa, językowa, słuchowa, matematyczna, plastyczna, techniczna, muzyczna), praca indywidualna

10:00 - 11:00 Pobyt na powietrzu (zabawy, gry terenowe, spacery), zabawy dowolne, słuchanie bajek

11:00 - 11:30 Przygotowanie do II śniadania, mycie rąk, II śniadanie

11:30 - 12:00 Odpoczynek, słuchanie bajek

12:00 - 14:00 Gry i zabawy na powietrzu

14:00 - 14:30 Czynności porządkowe, zabawy ruchowe, mycie rąk, obiad

14:30 - 16:30 Zabawy dowolne, gry i zabawy edukacyjne

16:30 - 17:00 Czynności porządkowe, mycie rąk, kolacja

17:00 - 17:30 Zabawy dowolne, porządkowanie sal, rozchodzenie się dzieci

 

W czasie zajęć wychowawczo- dydaktycznych realizowane są także zajęcia wspomagające:

logopedia- poniedziałek

j. angielski- gr. I- piątek

                   gr. II- środa

                   gr. III- poniedziałek

                   gr. IV- czwartek

                   gr. V- wtorek 

rytmika- środa

 

Zajęcia dodatkowe:

basen- wtorek (gr. IV, V)

           czwartek (gr. III)